ชัยนาทจัดอบรมการควบคุมเกลือบริโภค

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.ชัยนาท เปิดการอบรมแนวปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกลือบริโภค น้ำปลา น้ำเกลือปรุงอาหาร และผลิตภัณฑ์ปรุงรส ที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง โดยมี ผู้ประกอบการดังกล่าวและผู้รับผิดชอบงานในจังหวัด เข้าอบรม โดยเน้นเรื่องการควบคุมกระบวนการผลิต ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และกำหนดให้เติมไอโอดีน ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง น.พ.ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ กล่าวว่า หลังจากที่ได้อบรมไปแล้ว ก็ขอให้ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ จะต้องทำตามที่กระทรวง กำหนดไว้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2553 เป็นต้นไป หากพบผู้ฝ่าฝืน ก็จะต้องลงโทษตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว