ตลก.ศาลรธน.ออกคำวินิจฉัยส่วนตัวคดี29ล้าน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกคำแถลงการณ์ชี้แจง ความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตน ในฐานะที่เป็น 1 ใน 4 เสียงข้างมาก จากการวินิจฉัยให้ยกคำร้อง ในคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ จากกรณีการใช้จ่ายเงินกองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 29 ล้านบาท ผิดวัตถุประสงค์ ว่า กรณีกรอบระยะเวลา 15 วัน ตามมาตรา 93 วรรค 2 เป็นกำหนดเวลาบังคับ ไม่ใช่กำหนดเวลาเร่งรัด และไม่ใช่อายุความแพ่ง ที่คู่กรณีต้องยกขึ้นต่อสู่ อีกทั้งยัง เห็นว่าการประชุมของ กกต. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 ที่ให้เหตุผลว่า นายทะเบียนพรรคการเมือง มีความเห็นตาม มาตรา 93 วรรค 2 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2553 นั้น ตาม มาตรา 93 นายทะเบียนไม่จำเป็นต้องลงความเห็นก็ได้ เป็นเพียงการย้ำมติที่ประชุม กกต. เสียงข้างมาก ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2552 ดังนั้น เมื่อยื่นเรื่องวันที่ 26 เมษายน 2553 จึงพ้นระยะเวลา 15 วัน

อย่างไรก็ตาม การวินิจฉัยของตน เป็นการวินิจฉัยทั้งประเด็นข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วย นอกจากนี้ ได้มอบให้เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ นำคำวินิจฉัยส่วนตน จำนวน 25 หน้า มาแจก เพื่อประกอบความเข้าใจด้วย