ลำปางเผยมีน้ำเพียงพอทำเกษตรช่วงฤดูแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนุรักษ์ ชูเชิญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำของจังหวัดลำปาง อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ เขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 6 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 104 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม ร้อยละ 98 ของความจุ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีปริมาณเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร ในเขตชลประทาน ช่วงฤดูแล้งนี้

อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือใช้น้ำในทุก ๆ กิจกรรมอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ ในฤดูฝนปี 2554 รวมทั้ง ขอให้ทำการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในช่วงฤดูแล้ง