กรมทรัพย์สินฯกราบบังคมทูลฯถวาย3สิทธิบัตร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ใหม่ 3 ผลงาน ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับจดทะเบียน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ได้แก่ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ สิทธิบัตรเกี่ยวกับการผลิตเครื่องกลพลังงานไฟฟ้า พลังงานจลน์ และสิทธิบัตรชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ ซึ่งสิทธิบัตร 2 ผลงานสุดท้าย ได้รับการจดทะเบียน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลเกล้าฯ ถวาย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระทัย ในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสิทธิบัตรเป็นอย่างมาก

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า ที่ผ่านมา มีผลงานการประดิษฐ์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ชุดกังหันน้ำชัยพัฒนา และโครงการฝนหลวง ซึ่งประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม ได้ให้ความสนใจ ขอพระราชทาน นำสิทธิบัตรฝนหลวง ไปใช้ในประเทศด้วย สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th