พลังงานลั่นไม่ซื้อไฟฟ้าจากลาวเพิ่ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว.พลังงาน กล่าวถึง กรณีที่ หากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า หรือ พีดีพี 2010 ว่า แม้โครงการนิวเคลียร์ จะไม่สามารถเกิดขึ้น แต่ กระทรวงพลังงาน ก็ไม่มีนโยบายที่จะเจรจารับซื้อไฟฟ้า จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิ่ม จากปัจจุบันที่มีแผนรับซื้อไฟฟ้าอยู่แล้ว 7,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2558 - 2564 โดยขณะนี้มีการทำสัญญารับซื้อไฟฟ้าไปแล้ว 5,600 เมกะวัตต์ ซึ่งในจำนวนนี้ได้มีการลงนามความร่วมมือรับซื้อไฟฟ้าไปแล้ว 3,200 เมกะวัตต์ ส่วนใหญ่เป็นโครงการพลังน้ำ เพราะหากมีการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศมากเกินไป ก็อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศได้ ดังนั้น จึงต้องมากำหนดหลักเกณฑ์ ในการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ ให้มีความเหมาะสม คือ ไม่เกิน 20% ของการผลิตไฟฟ้า ทั้งระบบของประเทศรมว.พลังงาน เผย มีแนวคิดแยกถัง LPG อย่างชัดเจน หากมีการแยกราคาออกเป็น 2 ส่วน พร้อมระบุ มีนโยบายช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมเซรามิก ที่ใช้ LPG เป็นจำนวนมาก


น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว.พลังงาน กล่าวว่า หากมีการปรับโครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ LPG เป็น 2 ราคา คือ ภาคครัวเรือนและขนส่ง กับ ภาคอุตสาหกรรม โดยจะใช้วิธีการกำหนดหลักเกณฑ์ขนาดถัง ถ้ามีถังขนาดเกิน 500 กก. จะให้ใช้ถังเบา แต่ถ้ามีขนาดน้อยกว่า 500 กก. ก็จะสามารถใช้ถังชนิดเดิมได้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม หรือ SME รวมทั้ง จะใส่สารมาร์คเกอร์ เติมสีลงไปในถัง LPG เพื่อสร้างความชัดเจนว่า ใช้เฉพาะในภาคอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า แม้จะมีการแยก LPG เป็น 2 ราคา ก็จะไม่กระทบต่อภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมเซรามิก ที่มีการใช้ LPG ในกระบวนการการผลิต เพราะรัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยส่งเสริมให้ใช้ต่อไป