โอลิมปิก 2020

ผวจ.ยะลาเยี่ยมให้กำลังใจจนท.รัฐ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา , พลตรี ปรีชา จันทร์โอชา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา พร้อมด้วย นายพงษ์ศักด์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา และคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมของหน่วยกำลัง 3 ฝ่าย ประกอบด้วย กองกำลังฝ่ายทหาร ตำรวจ และประชาชน ภายในเขตชุมชนเทศบาลนครยะลา กว่า 10 จุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจฯ สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ทั้งมอบนโยบายสั่งการในเรื่องของความเข้มแข็ง วินัย มารยาท การประพฤติปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ต่อประชาชน และแนะนำวิธีการประสาน งานร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่กับชุมชน ในการป้องกันเหตุร้ายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวด้วยว่า จากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะ ผู้นำชุมชนต่างๆ ที่ได้ออกมาให้ความร่วมมือช่วยเหลือทางราชการมากขึ้น ทำให้ สถานการณ์ในพื้นที่เขตเมืองยะลา ขณะนี้ลดน้อยลง ก็เพราะประชาชน เริ่มเข้าใจมากขึ้น และหันมาร่วมมือกับทางราชการมากขึ้น จึงนำไปสู่ความสันติสุขต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง