ลำปางพบผู้ป่วยมะเร็งปอดมากสุด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งลำปาง ได้ทำการเปิดงานโครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคมะเร็ง เนื่องในสัปดาห์ต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ ที่ห้องประชุม ภายใน ร.ร.มัธยมวิทยา อ.เมืองลำปาง สำหรับศูนย์มะเร็งจังหวัดลำปาง รับผิดชอบใน 4 จังหวัดทางภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และพิษณุโลก

จากรายงานสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในภาคเหนือในปี พ.ศ.2546-2550 พบผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ ปีละประมาณ 17,000 ราย สำหรับอัตราผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งในเพศชาย สูงกว่าเพศหญิง โดยมะเร็ง ที่พบมากของประชากรทางภาคเหนือ ในเพศชาย ได้แก่ มะเร็งปอด และ มะเร็งลำไส้ใหญ่ ส่วนเพศหญิง ได้แก่
มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด และมะเร็งปากมดลูก ในส่วนของจังหวัดลำปาง พบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ โดยเฉลี่ย ประมาณ 1,600 รายต่อปี และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยอัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งในเพศชาย จะสูงกว่าเพศหญิง ส่วนโรคมะเร็งที่พบมากในเพศชาย ยังคงเป็นมะเร็งปอด รองลงมาได้แก่ มะเร็งตับ และ
มะเร็งลำไส้ใหญ่