เดิน-วิ่ง นครธนปีที่ 3 รวมพล 10 ธ.ค. นี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รองศาสตราจารย์ ญาณเดช ทองสิมา ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลนครธน เป็นประธานแถลงข่าว "กิจกรรมมหากุศล ครบรอบ 14 ปี โรงพยาบาลนครธน" พร้อมเปิดตัวกิจกรรมเดิน-วิ่งมหากุศล "นครธนมินิมาราธอน" ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ที่ผ่านมา ที่บริเวณชั้น 1 โรงพยาบาลนครธน ร่วมด้วย นายแพทย์วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และ อาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สำหรับทางโรงพยาบาลนครธน ก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 ด้วยการจัดกิจกรรมมหากุศล เดิน-วิ่งมหากุศล "นครธนมินิมาราธอน" ครั้งที่ 3 และกิจกรรม กรีน มู้ด กู๊ด เฮลธ์ กิจกรรมสร้างสรรค์สุขภาพดี เน้นคอนเซปต์โรงพยาบาลสีเขียว
โดยนำรายได้ สมทบทุนมูลนิธิ 14 แห่ง ซึ่งการเดิน-วิ่งนครธนครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย แบ่งเป็น วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร
และเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 3 กิโลเมตร โดยจะมีขึ้นในวันที่ 10 ธ.ค. นี้

ผู้สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ โรงพยาบาลนครธน โทร.0-2450-999 และ ที่สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย โทร.0-2455-9149 เสียค่าสมัครคนละ 250 บาท ผู้ที่อายุมากและน้อยที่สุด จะได้รับรางวัลพิเศษ
จากทางโรงพยาบาลนครธนด้วย