ผบ.ทบ.กำชับน้อมนำพระราชดำรัสไปปฏิบัติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก แถลงผลการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ประจำเดือนธันวาคม ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยทหารของกองทัพบก นำพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทุกคนต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ด้วยความไม่ประมาท และมีสติรู้ตัวอยู่เสมอ ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ทุกกองทัพภาค เร่งให้การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ทั้งการขนย้ายสิ่งของ สร้างสะพาน
ชั่วคราว ซ่อมแซมถนน และรักษาพยาบาล และซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับความเสียหาย รวมถึงสนับสนุนการขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้กองทัพบก ยังได้เตรียมสนับสนุนพื้นที่ในหน่วยทหารของกองทัพภาคที่ 2 เป็นพื้นที่แก้มลิง เพื่อกักเก็บน้ำ และแก้ปัญหาอุทกภัยในระยะยาว

นอกจากนี้ที่ประชุมยังรายงานสถานการณ์ชายแดนรอบประเทศ ซึ่งยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้ว่า ชายแดนไทย-พม่า จ.ตาก จะยังมีการสู้รบบ้าง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อคนไทย ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กำชับให้กองกำลังชายแดน ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และให้ปฏิบัติต่อผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวพม่า ตามหลักสิทธิมนุษยชน