อัยการเลื่อนสั่งพธม.ยึดทำเนียบเป็น9กพ.54

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พนักงานอัยการ เลื่อนสั่งคดีที่ 9 แกนนำ กลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาชนประชาธิปไตย ในคดีร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือ วิธีการอื่นใด อันไม่ใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือ ไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือ ติชม โดยสุจริต เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดิน หรือ รัฐบาล โดยใช้กำลังข่มขืนใจ หรือ กำลังประทุษร้าย เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือ กระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาญาจักร หรือ เพื่อให้ประชาชน ล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน มั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็น ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือ กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้เกิดความวุ่นวาย ในบ้านเมืองโดยมีอาวุธ โดยเป็นหัวหน้า เป็นผู้มีหน้าที่สั่งการและเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกแต่ไม่เลิก กรณีที่นำกลุ่มมวลชนพันธมิตร เข้าชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อปี 2551

เนื่องจาก พนักงานอัยการ ยังมีเอกสาร พยานหลักฐาน ที่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม อัยการ จึงได้เลื่อนนัดสั่งคดีออกไปเป็น วันที่ 9 ก.พ. ปี 2554 เวลา 10.00 น.