สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

ก.เกษตรเร่งแก้แมลงกินมะพร้าวในจ.ประจวบฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่ง นายวิทยา อธิปนันต์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้า เกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญ เข้าดูพื้นที่อำเภอทับสะแก หลังพบว่า มะพร้าวผลในตลาดมีจำนวนลดลงมาก ทำให้ราคาผลผลิตมะพร้าว มีราคาในท้องตลาดสูงถึงผลละ 25 บาท และยังขาดแคลนไม่พอต่อการบริโภคในประเทศ

โดย นายวนิชย์ ปักกิ่งเมือง นายกสมาคมชาวสวนมะพร้าวแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการชาวสวนมะพร้าว ได้นำเข้าดูพื้นที่มะพร้าวที่ได้รับความเสียหายจากแมลงดำหนาม หนอนหัวดำ และหนอนพาราซ่า ที่เข้ากัดกินต้นมะพร้าว อีกทั้ง ยังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง ทำให้ ต้นมะพร้าว ยืนตายต้นจำนวนมาก ซึ่งนายกสมาคมชาวสวนมะพร้าวฯ ได้ขอให้ กระทรวงเกษตรฯ จัดงบประมาณจากส่วนกลางเข้าให้การสนับสนุน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในการปราบแมลงศัตรูพืช ที่กัดกินต้นมะพร้าว เนื่องจากที่ผ่านมา จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีงบประมาณไม่เพียงพอในการกำจัดศัตรูพืช ที่ระบาดหนักทั้งจังหวัด

ทั้งนี้ นายวนิชย์ กล่าวว่า หากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดงบประมาณสนับสนุนหน่วยงานราชการ ทั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกร ก็จะร่วมกันฉีดพ่นสารปราบศัตรูพืชให้ครอบคลุมพร้อมกันทุกพื้นที่แบบปูพรม เชื่อว่า จะสามารถแก้ปัญหาได้ ในส่วนของภัยแล้ง ขอให้สนับสนุนการสร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณเชิงเขา เพื่อรองรับน้ำไว้ใช้ในภาคเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค ซึ่งต้องเร่งดำเนินการ ก่อนที่ในปี 2554 และปีต่อๆไป จะไม่มีผลผลิตไปมากกว่านี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง