โอลิมปิก 2020

ปลัดกทม.ตบโบนัสขรก.กทม.0.5เท่า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2553 ซึ่งมีตนเป็นประธาน ได้พิจารณาจัดสรรเงินรางวัลตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ได้รวบรวมคะแนนและจัดลำดับการให้เงินรางวัลของหน่วยงานต่างๆ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านงบประมาณ แผนงาน การปฏิบัติงานไปจนถึงการบริการ โดยแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ชี้วัด ทั้งนี้ ในเบื้องต้นบุคคลที่ผ่านการประเมิน โดยได้คะแนนในอัตรา 100 - 90 คะแนน จะได้รับเงินรางวัลสูงสุด 0.5 เท่า ส่วนบุคคลที่ได้คะแนนในอัตรา 89 - 60 คะแนน จะได้รับเงินรางวัล 0.4 เท่า ส่วนบุคคลที่ได้รับการประเมินโดยมีคะแนนต่ำกว่านี้ จะได้รับเงินรางวัล 0.25 เท่า

อย่างไรก็ตาม ตนจะได้เสนอ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พิจารณาภายในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ เกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หาก ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ พิจารณาและเห็นชอบตามที่ นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เคยเสนอไปก่อนหน้านี้ คือ ให้จ่ายสูงสุดเต็มเพดานที่กำหนดไว้ที่ 1.5 เท่า หรือ ตามจำนวนที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ เห็นสมควร

อย่างไรก็ตาม สำหรับเงินรางวัล จำนวน 0.5 เท่า จะใช้งบประมาณ 600 ล้านบาท สำหรับเงินรางวัลจำนวน 1.5 เท่า จะใช้งบประมาณ1,800 ล้านบาท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สังคม