'พงศ์ศิริ-จารุวดี' ซิวแชมป์เดี่ยวและคู่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประเภทชายเดี่ยว พงศ์ศิริ นิโรจน์ ชนะ สรเชษฐ์ อวยพร 6-1,6-4 / ประเภทชายคู่ ภาสวิชญ์ บูรพาฤทธา/ทศ พึ่งรัศมี ชนะ สรเชษฐ์ อวยพร/กฤตบุญ พราหมณีย์ 7-5,6-2

ประเภทหญิงเดี่ยว จารุวดี แก้วมา ชนะ อชิรญา ศรีพรหม 6-4,1-6,6-2 / ประเภทหญิงคู่ จารุวดี แก้วมา/อชิรญา ศรีพรหม ชนะ จิตศุภางค์ สำเร็จ/ณัฎฐวดี คชชา 6-4,7-6(3)

ภายหลังการแข่งขัน คุณประสิทธิ์ศักดิ์ ศิลปะไชย ประธานกรรมการ บริษัท ปริ้นซ์ สปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วย คุณรอศักดิ์ มูลทรัพย์ ประธานกรรมการ สถาบันสอนเทนนิส 71 อะคาเดมี่ มอบรางวัลให้กับนักเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว ชนะเลิศ พงศ์ศิริ นิโรจน์ รับเงินรางวัล 22,000 บาท, รองชนะเลิศ สรเชษฐ์ อวยพร รับเงินรางวัล 14,000 บาท, ประเภทหญิงเดี่ยว ชนะเลิศ จารุวดี แก้วมา รับเงินางวัล 16,000 บาท, รองชนะเลิศ อชิรญา ศรีพรหม รับเงินรางวัล 10,000 บาท, ประเภทชายคู่ ชนะเลิศ ภาสวิชญ์ บูรพาฤทธา/ทศ พึ่งรัศมี รับเงินรางวัล 15,000 บาท, รองชนะเลิศ สรเชษฐ์ อวยพร/กฤตบุญ
พราหมณีย์ รับเงินรางวัล 9,000 บาท, ประเภทหญิงคู่ ชนะเลิศ จารุวดี แก้วมา/อชิรญา ศรีพรหม รับเงินรางวัล 12,000 บาท, รองชนะเลิศ จิตศุภางค์ สำเร็จ/ณัฎฐวดี คชชา รับเงินรางวัล 7,000 บาท