กพ.จัดกิจกรรมพาขรก.ชายแดนใต้เที่ยวเหนือ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงาน กพ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พาข้าราชการในพื้นที่เสี่ยงภัย 5 จังหวัดชายแดนใต้ ทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในพื้นที่ภาคเหนือ ศจ.ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ ผอ.สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ กล่าวว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ทำให้ข้าราชการในที่ปฏิบัติงานเกิดความเครียดส่งผลต่อขวัญและกำลังใจ ทำให้สำนักงานข้าราชการพลเรือน หรือ กพ. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ รวม 10 รุ่น ระหว่างเดือน ธ.ค. - เม.ย. โดยมีข้าราชการรวม 1,000 คน ที่เข้าร่วมโครงการผ่อนคลาย เพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

โดยจะมีกิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ ใน จ.เชียงใหม่ เช่น ชมความงานของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ ศึกษาวิถีชุมชนปางช้าง อ.แม่แตง ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ชมชีวิตสัตว์ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดอยอินทนนท์ ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย และถนนคนเดินที่ท่าแพ เป็นต้น