ศิลปากรจ่อให้งบบูรณะวัดพระธาตุลำปางหลวง

ศิลปากรจ่อให้งบบูรณะวัดพระธาตุลำปางหลวง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประยุทธ ต้นแก้ว กำนันตำบลลำปางหลวง และผู้ดูแลวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักศิลปากรที่ 7 จ.น่าน ได้เตรียมนำงบประมาณกว่า 8 ล้านบาท เพื่อบูรณะในส่วนของวิหารพระพุทธ ลง
ลักษณ์ปิดทองพระประธานหลวงพ่อพระพุทธ วิหารน้ำแต้ม และพระอุโบสถ ซึ่งจะได้เริ่มทำการบูรณะในช่วงเดือนมกราคม 2554 ที่จะถึงนี้ หลังจากที่ได้เคยบรูณะมาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อปี 2345 หรือ 209 ปีที่ผ่านมา

สำหรับวิหารพระพุทธ ตามประวัติไม่ปรากฏชื่อผู้สร้าง เดิมเป็นวิหารเปิดโล่ง ตามศิลปะแบบล้านนา ด้านในมีพระประธานหลวงพ่อพระพุทธรูปสิงห์สามปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสน โดยคาดว่าสร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 21 ด้านในมีจิตรกรรมฝาผนังวาดด้วยสีน้ำ เรื่องท้าวสักกะ และเรื่องพระนางสามาวดี พระประธานพระเจ้าสามหมื่นทอง พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย ส่วน ผู้สร้าง คือ พระเจ้าหาญศรีทัตถะมหาสุรมนตรี เจ้าผู้ครองนครลำปาง เมื่อ พ.ศ. 2044