พานาโซนิค รับเยาวชน 3 จชต. เข้าทำงาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.อ.บรรพต พูลเพียร หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า บริษัทพานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็ก
ทรอนิกส์ มีความประสงค์ที่ จะรับสมัครพนักงานเข้าทำงานในบริษัทฯ จำนวน 1,000 อัตรา โดยรับเฉพาะผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมโครงการญาลันนันบารู ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 4 ส่วนหน้า เท่านั้น ใน
ตำแหน่ง งานพ่นทราย, งานเคลือบเทฟลอน, งานอบเทป, งานเติมสารเคมี, ส่วนค่าตอบแทน เฉลี่ยเดือนละประมาณ8,000