ชาวพัทยาร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรแน่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ณ บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ จ.ชลบุรี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 83 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธาน นำหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา โรงพยาบาล องค์กรการกุศล โรงแรม ชุมชน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชน ชาวเมืองพัทยา ทุกหมู่เหล่า รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาเที่ยวและอาศัยอยู่ในเมืองพัทยา ราวประมาณ 10,000 คน พร้อมใจใส่เสื้อสีชมพู ประกอบพิธีวางพานพุ่ม เครื่องราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากหน่วยงานต่างๆ

นายอิทธิพล นำกล่าวราชสุดดี ถวายพระพรชัยมงคล ความหนึ่งว่า ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพสกนิกร ประชาชนทุกหมู่เหล่า มีจิตปลื้มปิติยินดีเป็นล้นพ้น เนื่องจากเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของพสกนิกร ที่จะได้มีโอกาส ถวายความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่ง "ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต น้อมเกล้า น้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งพระเดชานุภาพ แห่งพระสยามเทวาธิราช พระบารมีแห่งพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตเสถียรเป็นพระร่มโพธิ์ทองของปวงนิกรประชา ตราบชั่วกาลนานเทอญ"

จากนั้นจึงร่วมกันจุดเทียนชัย และ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สดุดีมหาราชา ดังกึงก้องลานพิธี ก่อนจุดพลุ 350 นัด อย่างอลังการ กลางอ่าวพัทยา