ปชช.ร่วมงานในหลวงลานพระรูปฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า และพระที่นั่งอนันตสมาคม ตลอดจนถนนราชดำเนิน ในขณะนี้ ประชาชนได้ทยอยเดินทางมาร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา 5 ธันวามหาราช ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ได้เดินดูนิทรรศการ พระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทางกระทรวงและะหน่วยงานต่างๆ จัด
แสดงขึ้น ตั้งแต่ ลานพระบรมรูปทรงม้า ตลอดจน ถนนราชดำเนิน ทั้งนี้ การแสดงบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า จะเริ่มขึ้นในเวลา 17.30 น. โดยเป็นการแหล่เล่าไตรรงค์ธงสยาม และการแสดงชุดเดินตามรอยพ่อ ของสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี การแสดงชุดพิเศษ เรื่องแผ่นดินของเรา การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ของกรมศิลปากร ตอน พระรามครองเมือง ซึ่งนำเสนอเรื่องราวของกษัตริย์ผู้ปกครองบ้านเมือง ด้วยทศพิธราชธรรม ใช้ตัวแสดงทั้งหมด 84 ตัว

อย่างไรก็ตาม ในเวลา 19 .29 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง จะเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และจุดพลุเฉลิมพระเกียรติ