พะเยาคัดเลือกพ่อตัวอย่าง5รายประจำปี53

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ได้มีการประกาศ ผลการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ และพ่อตัวอย่างจังหวัดพะเยาปี 2553 ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือ วันพ่อแห่งชาติ โดยพ่อตัวอย่างจังหวัดพะเยา ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และเข้ารับรางวัลเกียรติบัตรทั้งสิ้น จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายศรีมูล ศรีวิชัย, นายเจริญ ยมสิทธิ์, นายวิวัฒน์ กาญจนวัฒนกูล, นายมี เผ่ากันทะ และนายแต๋ว คำลือ ส่วนรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2553 จังหวัดพะเยา 2 รายคือ นายผล มีศรี และนายพัฒนา สุขเกษม ซึ่งทั้ง 2 รายนี้ ได้เดินทางเข้ารับรางวัลเกียรติบัตร และโล่รางวัลในงานวันพ่อแห่งชาติ ที่สวนอัมพร กรุงเทพฯ ในวันนี้เช่นกัน

นายผล มีศรี พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2553 ชาวอำเภอภูซาง กล่าวว่า ตนและคนในครอบครัว ต่างรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ทั้งนี้ เกิดจากการประพฤติปฏิบัติ ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม การดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัว เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกและคนทั่วไป นอกจากนั้น ยังน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จในชีวิตอีกด้วย

ด้านนายวิวัฒน์ กาญจนวัฒนกูล พ่อตัวอย่างจังหวัดพะเยา ปี 2553 กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้รับรางวัลจากการทำงานเพื่อสังคมมาหลายรางวัล ส่วนรางวัลนี้ ถือเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่วงศ์ตระกูล ทั้งนี้เพราะได้ทำงานเพื่อส่วนรวมมานานกว่า 30 ปี นอกจากนั้น ยังได้อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี จนสำเร็จการศึกษาและมีงานดีทำทุกคน

ส่วน นางสาวดลพร กาญจนวัฒนกูล บุตรสาวของนายวิวัฒน์ กล่าวว่า ภูมิใจในตัวพ่อมาโดยตลอด ทั้งนี้เพราะพ่อเป็นบุคคลที่เปี่ยมล้นด้วยความเมตตา ขยันขันแข็ง มีความอดทน เสียสละเพื่อครอบครัว และสังคมมาโดยตลอด พร้อมกล่าวว่า สิ่งที่จะเจริญรอยตามพ่อ คือ เรื่องความอดทนและความกตัญญู

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง