หน่วยทันตกรรมพระราชทานตรวจฟันปชช.ฟรี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวาสนา พัฒนพีระเดช คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้บริการฟรีกับประชาชนทุกปี ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อต้องการช่วยประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส โดยคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะแรกที่ได้รับพระราชทาน ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ในวันที่ 19 - 21 มกราคม 2554 คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไปให้บริการรักษาประชาชนที่อยู่พื้นที่ชายแดน จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการทัตนกรรมแก่ประชาชน มาจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา และเป็นทันตกรรมประจำบ้าน ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง