กมธ.ศาสนาฯ ชวนหญิงไทยบวชอุบาสิกาแก้ว ๑ ล้านคน ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ

กมธ.ศาสนาฯ ชวนหญิงไทยบวชอุบาสิกาแก้ว ๑ ล้านคน ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับคณะสงฆ์ ทั่วประเทศ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และกว่า ๓๐ องค์กรภาคี ขอเชิญชวนสุภาพสตรี อายุระหว่าง ๑๕-๖๕ ปี เข้าร่วม "โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑ ล้านคน" ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ เพื่อให้สตรีชาวพุทธนับล้านคน ช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ พร้อมทั้งศึกษาหลักธรรม คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นโอกาสอันดีที่ผู้หญิงจะได้บวชเพื่อตอบแทนพระคุณบิดามารดา

ทั้งนี้จากผลการสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๕ แสนคน ที่จัดอบรมไปเมื่อวันที่ ๑๖ - ๒๙ เมษายน ที่ผ่านมา ในหัวข้อ "ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ" ในระดับที่ดีมาก พบว่า กว่าร้อยละ ๙๗ การอบรมครั้งนี้ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ,มีความรู้เรื่องการทำทาน การรักษาศีล การทำบุญ เรื่องกฎแห่งกรรม , รู้จักวัฒนธรรมชาวพุทธ เช่น การกราบ การไหว้ การจัดเก็บของอย่างเป็นระเบียบ และการดูแลทำความสะอาด , รู้จักวิธีการนั่งสมาธิ ได้รับความสงบทางใจ มีความสุขในการนั่งสมาธิ เป็นต้น

กำหนดการอบรม

๑๖ ธันวาคม ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ
๒๕ ธันวาคม พิธีรับผ้าสไบแก้ว / พิธีบวชอุบาสิกาแก้ว / พิธีจุดโคมธัมมจาริณีประทีป ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
๒๙ ธันวาคม สิ้นสุดการอบรม

สำหรับรายละเอียดโครงการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call center ๐-๒๘๓๑-๑๒๓๔ หรือ www.dmycenter.com , www.บวช.com