โอลิมปิก 2020

ชาวพิษณุโลกปฏิญาณตนเป็นพลเมืองที่ดี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหัวรอ นายนพคุณ แถมพยัคฆ์ นายก อบต.หัวรอ ได้นำสมาชิกชมรมรักสุขภาพ จำนวน 175 คน จาก 9 หมู่บ้าน กล่าวคำปฏิญาณตนจะเป็นพลเมืองดี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

จากนั้นได้ร่วมกันขี่จักรยานรณรงค์ ไปตามเส้นทางสายหลักของทุกหมู่บ้านใน ต.หัวรอ ระยะทางกว่า 20 ก.ม. โดยในวันนี้ ทุกคนพร้อมใจกันสวมเสื้อสีชมพู และประดับรถจักรยานด้วยธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ เป็นการปั่นจักรยานเพื่อพิทักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน ลดหมอกควัน ลดโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ อีกทั้งเพื่อเป็นการร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันประหยัดพลังงาน และสนับสนุนให้มีการปั่น
จักรยาน เพื่อสุขภาพอีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง