ยะลา พร้อมรับมือ น้ำท่วม-ดินถล่ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.อ.บรรพต พูลเพียร หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา เกือบทั่วไปร้อยละ 70 ของพื้นที่ ซึ่งอาจจะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน เกิดวาตภัยและดินถล่ม เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดย พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จึงได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด หน่วยเฉพาะกิจจังหวัด และหน่วยเฉพาะกิจหมายเลข 2 ตัว ได้เตรียมความพร้อม และการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งขณะนี้ได้มีการสั่งการสำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงจากการเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม รวมทั้งเส้นทางคมนาคมที่เสี่ยงต่อการถูกตัดขาดในพื้นที่ โดยกำหนดระดับความรุนแรงเป็น 3 ระดับ คือ ระดับรุนแรงมาก ระดับปานกลาง และระดับเล็กน้อย

นอกจากนี้ได้ประสาน และสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว