พิจิตรมอบบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน

พิจิตรมอบบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมกับ นายสมศักดิ์ พรมชาติ นายกเทศมนตรีตำบลดงป่าคำ ได้นำข้าราชการปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านตำบลดงป่าคำ ถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เป็นประธานมอบบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา จำนวน 3 หลัง ที่ทางเทศบาลตำบลดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร ได้จัดสร้างขึ้นให้กับผู้ยากไร้ ที่ไม่สามารถ
สร้างที่อยู่อาศัยเองได้ และบุคคลดังกล่าวต้องเป็นผู้ขยันอดทนต่ออาชีพ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข และยาเสพติด โดยมอบให้กับ น.ส.ประทีป แก้วเทศ อายุ 38 ปี อาชีพรับจ้าง จำนวน 1 หลัง นางบัวเขียว ทองพูน อายุ 63 ปี ทำอาชีพรับจ้าง จำนวน 1 หลัง และ นายเวียง พุ่มไสว อายุ 62 ปี อาชีพรับจ้าง โดยบ้านท้องถิ่นไทเทิดไท้องค์ราชันดังกล่าว ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มุงหลังคาด้วยกระเบื้อง ขนาด 4 คูณ 6 เมตร มีห้องน้ำ ห้องนอน โดยใช้งบการก่อสร้างหลังละ 1 แสนเศษ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นโครงช่วยเหลือผู้ยากไร้ ให้มีที่อยู่อาศัย และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554

สำหรับเทศบาลตำบลดงป่าคำ ได้ดำเนินโครงการมอบบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา จำนวนทั้งหมด 9 หลัง และก่อนหน้านี้ได้มอบไปแล้ว 3 หลัง ในปี 2552 และในวันนี้ได้มอบเพื่อเป็นการ เฉลิมพระชนมพรรษา แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ 83 พรรษา อีก 3 หลัง และยังคงเหลืออีก 3 หลัง ที่จะมอบในปี 2554 เพื่อให้ครบ 9 หลัง ซึ่งโครงการทั้งหมดนี้ ก็เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นี้อีกด้วย