โอลิมปิก 2020

พิจิตรปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศล

พิจิตรปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศล
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายณรงค์ เกษสุวรรณ ประมงจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รวมถึงพสกนิกรชาวพิจิตร ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา 5 แสนตัว คือ ปลาตะเพียน ปลายี่สก ซึ่งเป็นปลากินพันธุ์ และขยายพันธุ์เร็ว ในบริเวณแหล่งน้ำสาธารณะ อ.บึงนาราง จ.พิจิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2553 อีกทั้งยังเป็นการแสดงออก ซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ยังเป็นการเพาะและขยายพันธุ์
ปลาตามธรรมชาติ เพื่อให้กลับมาเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของราษฎรในละแวกใกล้เคียงอีกด้วย

นอกจากนี้ยังได้มอบพันธุ์ปลาให้กับราษฎรในตำบลบึงนาราง เพื่อนำไปปล่อยตามแหล่งน้ำสาธารณะในหมู่บ้าน อีก 2 แสนตัว สำหรับแหล่งน้ำสาธารณะ อ.บึงนาราง แต่เดิมนั้นตื้นเขินกักเก็บน้ำได้ไม่มาก ต่อมาปี 2550-2552
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร และหน่วยทหารพัฒนาเข้าไปดำเนินการขุดลอกใหม่ มีพื้นที่กว้างขึ้น เพื่อเป็นแก้มลิง สำหรับแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง มีพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ สามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอต่อการเกษตรและการประมงของเกษตรกรในตำบลบึงนาราง รวมทั้งรองรับการพัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง