โอลิมปิก 2020

ลำปางจัดอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ5ธ.ค.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่บริเวณวัดเกาะวาลุการาม อ.เมือง จ.ลำปาง ได้ร่วมกันจัดโครงการอุปสมบทหมู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม มหาราช ในการนี้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับ วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง ได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม ติดต่อกัน มี นายนที เมืองมา วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา นอกจากนี้ผู้อุปสมบทจะได้ศึกษาปฏิบัติในหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา การฝึกสมาธิภาวนา และรู้จักการใช้ชีวิตอย่างสันโดษพอเพียง และยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไป ส่วนพิธีในครั้งนี้เป็น รุ่นที่ 21 และมีพุทธศาสนิกชนร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวาคม จำนวน 31 รูป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง