แนะดูวันหมดอายุประกันภัยก่อนเที่ยวปีใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ในวันหยุดยาวถือเป็นช่วงที่มีการเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนา เป็นจำนวนมากในเดือนธันวาคม ไปจนถึงต้นเดือนมกราคม ปีหน้า ทำให้ปริมาณรถบนท้องถนนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึง
ขอเตือนเจ้าของรถให้ตรวจสอบการทำประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.ตลอดจนวันหมดอายุของการทำประกันภัย ก่อนการเดินทางท่องเที่ยว พร้อมทั้งควรตรวจสอบสภาพรถและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง เนื่องจากยังมีฝนตกอยู่ในบางพื้นที่

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ.ได้จัดเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไว้ให้คำปรึกษา และให้บริการข้อมูลด้วยโปรแกรมสืบค้นข้อมูลการทำประกันภัยรถยนต์ เพื่อเร่งรัดให้บริษัทช่วยบรรเทาความเสียหายในกรณีเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงทีแก่ประชาชน