โอลิมปิก 2020

ดร.สุรินทร์ เปิดงานอินโดไชน่าแฟร์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เป็นประธานงานมหกรรมสินค้า ศิลปวัฒนธรรม วิชาการ อาหารและการท่องเที่ยวแห่งสี่แยกอินโดจีน 2553 หรืออินโดไชน่าแฟร์ 2010 ซึ่งมีมีคณะทูตานุทูตจาก 20 กว่าประเทศ ผู้นำเมืองและผู้แทนการค้าจากมณฑลและเมืองต่าง ๆ ของประเทศคู่มิตรกว่า 10 เมือง เข้าร่วมงานดังกล่าว

ซึ่งในโอกาสนี้ เลขาธิการอาเซียน ได้กล่าวในการบรรยายพิเศษว่า การจัดงาน อินโดไชน่าแฟร์ ของจังหวัดพิษณุโลก นับเป็นมิติสำคัญของการเปิดเมืองพิษณุโลกไปสู่สายตานานาชาติ แสดงให้เห็นว่าพิษณุโลก มีศักยภาพสูงและมีความพร้อมของการเป็นประตูสู่อินโดจีนและอาเซียน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ทั้งเชื่อว่า ในอนาคตอันใกล้ พิษณุโลก จะเป็นแหล่งรวบรวมและกระจายสินค้า บนฐานความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดและอนุภูมิภาค ซึ่งเป็นโอกาสของคนพิษณุโลก ที่ต้องเตรียมตัวก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยต้องเน้นไปที่เรื่องของภาษาที่ต่อไปอาเซียนจะใช้ภาษาเดียวกัน ตลาดเดียวกัน เศรษฐกิจเดียวกัน

สำหรับ การจัดงานอินโดไชน่าแฟร์ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง