ศอ.บต.จัดเทิดพระเกียรติในหลวง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า ศอ.บต. ร่วมกับ เครือข่ายเยาวชนผู้นำรุ่นใหม่ และเครือข่ายภาคประชาชนได้จัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553 โดยจัดให้มีการประดับธงทิวเทิดพระเกียรติในถนนสายหลักของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี บริเวณถนนพิพิธ จังหวัดยะลา บริเวณถนนรวมมิตร และจังหวัดนราธิวาส บริเวณถนนภูผาภัคดี ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม