โอลิมปิก 2020

มทภ.4เยี่ยมองค์กรภาคปชช.เพื่อสันติฯ

มทภ.4เยี่ยมองค์กรภาคปชช.เพื่อสันติฯ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พันเอก บรรพต พูลเพียร หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ที่ห้องประชุม ภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยู่บริเวณหน้าค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พลโท อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4 และในฐานะ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยคณะกองฝ่ายเสนาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้พบปะเยี่ยมเยียนองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ผู้แทนองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จาก 37 อำเภอ จำนวน 330 คน ร่วมเข้าประชุม

ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ขณะนี้ มีสมาชิกกว่าสองแสนคน ที่ผ่านเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่วยกันดำเนินรอยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ให้มีอาชีพ มีรายได้ และเกิดความสันติสุขในพื้นที่ ภายใต้นโยบาย สานใจ สู่สันติ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง