จัดประกวดภาพถ่ายจังหวัดชายแดนภาคใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า ศอ.บต. ได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ