สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

จัดประกวดภาพถ่ายจังหวัดชายแดนภาคใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า ศอ.บต. ได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง