โอลิมปิก 2020

นิด้าโพลเผยปชช.ขอศาลรธน.แจงคำวินิจฉัย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า สำรวจความคิดเห็นประชาชน จากกรณีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยไม่ยุบพรรคประชาธิปัตย์ กรณีเงินสนับสนุนพรรคการเมือง จำนวน 29 ล้านบาท สรุปได้ว่า ประชาชน
ร้อยละ 53.1 เบื่อหน่ายกับเรื่องการเมือง ไม่ค่อยได้สนใจติดตามข่าวสาร ร้อยละ 27 มีความเห็นทางบวกต่อคำตัดสินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 18 มีความเห็นทางลบต่อคำตัดสินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ประชาชนที่มีความเห็นทางบวกและทางลบ ส่วนใหญ่อยากให้มีการเผยแพร่และชี้แจงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยร้อยละ 61.8 คิดว่า ประชาชนควรมีสิทธ์ที่จะรับรู้ข่าวสาร และต้องการให้ศาลรัฐธรรมนูญ ชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการยกฟ้องและข้อเท็จจริงของคดี

นอกจากนี้ ประชาชนร้อยละ 36.2 มีความเห็นต่อสถานการณ์การเมืองที่ยังคลุมเครือ โดยคิดว่า จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยนักการเมือง ยังมีปัญหาขัดแย้งกัน และเป็นเกมทางการเมือง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สังคม