สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

ศาลอุดรฯนำข้าราชการ ถวายสัตย์ปฏิญาณ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ขณะนี้ ที่ศาลแขวงอุดรธานี นายสหพรรษ จินานุรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี เป็นประธาน ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน โดยมีผู้พิพากษาศาลแขวง ผู้ประนีประนอม และข้าราชการศาลแขวงอุดรธานี ร่วมงานถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อพระองค์ท่าน ที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย และสติปัญญาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพสกนิกรของพระองค์ อย่างมิเคยย่อท้อ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ทั้งกรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของพสกนิกรเป็นที่ตั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง