พม.เตรียมออกตรวจขอทานเมืองพิษณุโลก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดจัดงานมหกรรมสินค้าศิลปวัฒนธรรม วิชาการ อาหาร และการท่องเที่ยว แห่งสี่แยกอินโดจีน (Indo china Fair 2010) ระหว่างวันที่ 4