ลานพระรูปจัดงานวันพ่อวันที่3เริ่ม17.00น.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต ภายใต้ชื่องาน "แผ่นดินของเรา" สำหรับ รูปแบบและแนวคิดการจัดงานในวันนี้ มีชื่อว่า "รวมกมลถวายพระพร" โดยงานจะเริ่มในเวลา 17.00 น. ไปจนถึงเวลา 22.00 น. โดยภายในงานจะมีเวทีถวายพระพร และพานพุ่ม เครื่องราชสักการะ การแสดงศิลปวัฒนธรรม กองนานาชาติ 9ประเทศ และการแสดงมหกรรมลิเกเด็ก ณ เวทีการแสดง และยังมีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ของ20 กระทรวง กลุ่มการแสดงนิทรรศการของภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และกลุ่ม 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 16.00 น. ไปจนถึงเวลา 23.00 น. จะมีการซ้อมกิจกรรมบนเวทีกลางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจะมีศิลปินชื่อดังมากมายร่วมขับร้องบทเพลง และมีการทดสอบการจัดทำแสงเลเซอร์ พระบรมฉายาลักษณ์กลางน้ำ ซึ่งจะมีการปิดการจราจรบนสะพานพระปิ่นเกล้า เนื่องจาก จะมีการซ้อมปล่อยโคม แต่ไม่มีการซ้อมริ้วขบวนเรือ