ร.ร.ในพิษณุโลก จัดงานรักในหลวงถวายพระพร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ทุกสถาบันการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยที่ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ นายนริศ ปิยะพฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นประธานเปิดงานวันพ่อแห่งชาติ มีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยในช่วงเช้าเป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ กล่าวคำถวายพระพร จากนั้น ทุกคนร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังได้จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับชม และร่วมกันลงนามถวายพระพร เช่นเดียวกับที่ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ที่ได้มีการนำคณะครู และนักเรียนร่วมกันถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รวมไปถึง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอื่น ๆ ก่อนเข้าสู่วิชาการเรียนการสอนตามปกติอีกด้วย