กงสุลสหรัฐเข้าเยี่ยมผวจ.พิษณุโลกแนะนำตัว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก มิสซูซาน สตีเวนสัน กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบ นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่มารับตำแหน่งกงสุลใหญ่ สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม หารือถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่ง กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสนใจต่อสภาพภูมิประเทศ เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษาและวิถีชีวิตของผู้คนในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง และมีความตั้งใจที่หาโอกาสมาเยือนจังหวัดพิษณุโลกให้มากขึ้น ระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ กงสุลใหญ่ฯ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 3 ปี โดย มิสซูซาน สตีเวนสัน ได้มารับตำแหน่งกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553