22อดีตตร.ใหญ่แห่สมัครก.ตร.5ตำแหน่ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รายงานข่าวแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. - 2 ธ.ค. มีอดีตตำรวจเดินทางมาสมัคร คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิ (ก) อย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้เป็นวันสุดท้าย ตั้งแต่เวลา 8.30- 16.30 น. จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย พล.ต.อ.ชาญวุฒิ วัชรพุกก์ อดีต รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.มงคล กมลบุตร อดีตหัวหน้า ศปก.ตร. พล.ต.ท.ธานี ทวิชศรี อดีต ผบช.ภ. 9 พล.ต.อ.ชาญชิต เพียรเลิศ อดีต รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.ปรัชญา สุทธิปรีดา ผช.ผบ.ตร. รวมอดีตตำรวจที่มาสมัครก่อนหน้านี้ รวม 22 ราย ประกอบด้วย พล.ต.ท.สมยศ ดีมาก อดีต นพ.ใหญ่ ร.พ.ตำรวจ พล.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช อดีต รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.ชุมพล วงศ์กำแหง อดีต ผบช.สนง.นรป. พล.ต.ท.ธนู ชัยนุกูลศิลา อดีต ผบช.ภ. 6 พล.ต.ท.วสันต์ วัสสานนท์ อดีต ผบช.ศ. พล.ต.ท.ธวัชชัย จุลสุคนธ์ อดีตผช.ผบ.ตร. พล.ต.ท.อัมรินทร์ เนียมสกุล อดีต ผช.ผบ.ตร พล.ต.ท.อัศวิน ณรงค์พันธ์ อดีต ผบช.กพ. พล.ต.ท.ไพศาล ตั้งใจตรง อดีต ผช.ผบ.ตร. พล.ต.ท.ศุภวุฒิ สังข์อ่อง อดีต ผช.ผบ.ตร. พล.ต.อ.บุญฤทธิ์ รัตนะพร อดีต ที่ปรึกษา สบ 10 พล.ต.ท.มนตรี จำรูญ อดีต ผบช.ก. พล.ต.ท.เจตนากร นภีตะภัฎ อดีต ผบช.ภ. 9 พล.ต.ท.ธีรจิตร์ อุตมะ อดีต ผช.ผบ.ตร. พล.ต.อ.วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ อดีต รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.ทวีพร นามเสถียร อดีต ผบช.ประจำสำนักงาน ผบ.ตร. พล.ต.ท.สุนทร นุชนารถ อดีต ผบช.รร.นรต.

ซึ่งหลังจากนี้ คณะกรรมการจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างละเอียดอีกครั้ง ซึ่งจะต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตาม พ.ร.บ.ตำรวจ 2547 ม. 20 จากนั้นจะเสนอให้ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธาน ก.ตร. ตรวจสอบ ในการประชุม ก.ตร. ก่อนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกอย่างเป็นทางการได้ ในวันที่ 17 ธันวาคม นี้ และส่งรายชื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจยศ ผกก.ขึ้นไปหรือตำแหน่งเทียบเท่า ทั่วประเทศ และทำการเลือกวันที่ 6 มกราคม 2554 ตามหน่วยเลือกแต่ละพื้นที่ โดยผู้ได้รับการเลือกจะมีจำนวน 5 คน ตามคะแนนเสียงมากสุดตามลำดับ