อินโดฯค้านเวิลด์แบงก์-IFCปรับนโยบาย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รายงานข่าวจาก สำนักข่าวต่างประเทศ ระบุว่า รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการค้าอินโดนีเซีย ส่งจดหมายไปยังเวิลด์แบงก์ และบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอฟซี) เกี่ยวกับร่างกรอบทำงานด้านน้ำมันปาล์มของเวิลด์แบงก์ ซึ่งระบุว่าได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการปล่อยสินเชื่อ สำหรับอุตสาหกรรมปาล์ม โดยพิจารณาจากอุตสาหกรรมดังกล่าว เป็นสาเหตุของการตัดไม้ทำลายป่า และทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซีย เห็นว่า เป็นกรอบการทำงานที่ขาดสมดุล ไม่ได้สะท้อนถึงผลการทำงานของเวิลด์แบงก์ และไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโลก โดยเฉพาะการปล่อยสินเชื่อสำหรับอุตสาหกรรมปาล์ม พร้อมกันนี้ยังระบุด้วยว่า อินโดนีเซีย ไม่มีความกังวลในการกู้ยืมเงินจากเวิลด์แบงก์ แต่กังวลว่า สถาบันการเงินอื่นๆ จะใช้กรอบการดำเนินงานตามเวิลด์แบงก์ ซึ่งจะทำให้การขอสินเชื่อทำได้ยากขึ้น