สตูล ลงนามถวายพระพรออนไลน์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนิสิต ชายภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กล่าวว่า ในวันนี้ได้จัดพิธีสัมมนาในเรื่องของ การถวายสัตย์ปฏิญาณ รวมถึงการรวมพลังของข้าราชการ ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวนกว่า 100 คน กลุ่มฅนของแผ่นดิน รวมกันลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีการลงนามถวายพระพรแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ OBEC หรือ สพฐ. และเว็บไซต์ สี่เสา หรือ สพท.สตูล เพื่อที่จะลงนามกันทุกคน ในการถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา83 พรรษา 5 ธันวามหาราช

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และครู ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ กิจกรรมในการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกันนั้น ในบ่ายวันนี้ จะลงพื้นที่ๆ สนามค่ายลูกเสือปากบาง เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้และใส่ปุ๋ย ต้นปาล์ม ต้นไม้ต่างๆ กว่า 1,000 ต้น ในการเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว