โอลิมปิก 2020

มท.3สั่งตั้งกก.ดูน้ำท่วมหาดใหญ่ระยะยาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อขอความร่วมมือในการพิจารณาตั้งคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุที่มาของการเกิดน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ในระยะยาวได้

โดยในระดับจังหวัดขอให้แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นหัวหน้า โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลาเป็นเลขานุการและกรรมการประกอบด้วยบุคคากรจากสาขาอาชีพต่างๆอย่างหลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสามารถให้ข้อเสนอแนะสาเหตุแห่งปัญหาและมาตรการด้านผังเมืองได้ครอบคลุมในทุกด้าน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัย การขยายตัวของเมืองและชุมชนกลายเป็นปัญหาปิดกันการระบายน้ำ ซึ่งการใช้มาตรการด้านผังเมืองเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หากมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อจัดทำโครงการแก้มลิงเพิ่มเติมก็จะต้องดำเนินการ ทั้งนี้ในวันที่ ๒๖ ธันวาคมนี้ ที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จะเปิดเวทีระดมความเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา หากกระบวนการนี้สำเร็จ ก็จะให้กรณี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง