ทายาทชาวเขาในภาพ4จะเข้าถวายพระพร 9ธค.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ความคืบหน้าการหาบุคคลในภาพของกระทรวงวัฒนธรรม ล่าสุด นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ติดตามหาบุคคลในภาพที่ 4 จาก 9 ภาพ ในความทรงจำ คือ นายปร้าจือ แซ่ย่าง ชาวเขาเผ่าม้ง ขณะกำลังทำพิธีผูกขวัญที่ข้อพระกร ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2521 ที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แต่พบว่า
นายปร้าจือ ได้เสียชีวิตไปเมื่อ 17 ปี ที่แล้ว ขณะมีอายุ 82 ปี โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่หมู่ 6 บ้านแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม ให้การรับรอง ส่วนภรรยาของนายปร้าจือ ยังมีชีวิตอยู่ ชื่อนางไปล่ แซ่ย่าง อายุ 95 ปี ทั้งนี้ พบว่า ครอบครัวของนายปร้าจือ มีลูกหลานรวมกันแล้วกว่า 150 คน แต่บุตรคนโตชื่อนายวาง อายุ 74 ปี มีครอบครัว รวมลูกหลานประมาณ 30 คน ส่วนบุตรคนเล็ก เป็นผู้หญิงชื่อนางเจ่อ อายุ 45 ปี

อย่างไรก็ตาม ทางครอบครัวของนายปร้าจือ ทั้งหมด แจ้งความประสงค์อยากเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร และงานแผ่นดินของเราที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 9 ธ.ค. เพราะถือเป็นเกียรติประวัติของตระกูล ซึ่งจะได้ประสานกับทางกระทรวงวัฒนธรรมว่าจะสามารถนำไปได้ทั้งหมดหรือไม่