คนในภาพ4 จาก9ภาพแห่งความทรงจำ ตายแล้ว

คนในภาพ4 จาก9ภาพแห่งความทรงจำ ตายแล้ว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และคณะเดินทางไปที่บ้านของ นายตร้าจือ แซ่ย่าง ซึ่งอยู่บ้านเลขที่ 9 หมู่ 6 บ้านแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ภาพที่ 4 ของการตามหาบุคคลในภาพ 9 บุคคลแห่งความทรงจำ ของ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อนำมาเข้าร่วมกิจกรรมบอกเหล่าประสบการณ์ ความรู้สึกและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างไรก็ตาม พบว่า นายตร้าจือ ชาวเขาเผ่าม้ง ซึ่งอยู่ในภาพ ขณะทำพิธีผูกขวัญที่ข้อพระกร ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น ได้เสียชีวิตไปแล้ว แต่มีทายาท 9 คน เป็นชาย 5 คน และหญิง 4 คน ซึ่งจะได้สอบถามพูดคุย และนำทายาทเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมถวายพระพร ในงานแผ่นดินของเรา วันที่ 9 ธ.ค.นี้ ต่อไป