ตรัง 2 อำเภอน้ำท่วมอ่วมหลังฝนตกต่อเนื่อง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์ฝน ที่จังหวัดตรัง ซึ่งฝนติดต่อกันนานเป็นเวลา 3-4 วัน แล้ว ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่ม ริมฝั่งแม่น้ำตรัง เช่น อำเภอวังวิเศษ อำเภอเมือง ในพื้นที่ตำบลนาท่ามใต้ และตำบลหนองตรุด โดยมีปริมาณน้ำฝนจากพื้นที่ของอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไหลลงสู่แม่น้ำตรัง และเข้าท่วมพื้นที่ติดต่อของจังหวัดตรัง ที่อำเภอรัษฎา อำเภอห้วยยอด อำเภอวังวิเศษ และอำเภอเมือง นายวุฒิชัย สกาวสุวรรณ หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดตรัง กล่าวว่า ปริมาณน้ำฝน วัดได้ในรอบ 24 ช.ม. ที่ สถานีตรวอาคารตรัง วัดได้ 7 ม.ม. ส่วนปริมาณน้ำฝน ตามแนวเขาในพื้นที่จังหวัด วัดได้ 45-50 ซ.ม. ลมตะวันออกความเร็ว อยู่ที่ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง