งานวันพ่อ ลานพระราชวังดุสิต เริ่มเย็นนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต ภายใต้ชื่องาน "แผ่นดินของเรา" สำหรับ รูปแบบและแนวคิดการจัดงาน ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ 2 มีชื่อว่า "ทูลละอองฉลองพระชนม์" โดยงานจะเริ่มในเวลา 17.00 น. ไปจนถึงเวลา 22.00 น. โดยภายในงานจะมีเวทีถวายพระพรพานพุ่ม เครื่องราชสักการะ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงมหกรรมลิเก เรื่อง พระมหาชนก ของคณะ พงษ์ศักดิ์ สวนศรี ณ เวทีการแสดง

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำริ ของทุก 20 กระทรวง กลุ่มการแสดงนิทรรศการของภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และกลุ่ม 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร จึงฝากเชิญชวนคนไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมชมงานเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี