จีนร้องทุกฝ่ายอดกลั้น-แนะเจรจาปมพิพาท

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายหยาง เจียฉี รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศจีน กล่าวในที่ประชุม ที่ กรุงปักกิ่ง ว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรณีความ ตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลี ควรจะใช้ความสงบ ความอดทนอดกลั้น และทำงานร่วมกัน เพื่อทำให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะที่เหมาะสม สำหรับการเจรจา และการเจรจาต่อรอง อีกทั้งควรร่วมมือกันเพื่อป้องกัน ไม่ให้สถานการณ์ที่ตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี ทวีความรุนแรงขึ้น และไม่ควรที่จะกระทำการใดๆ ที่จะเป็นการกระตุ้นสถานการณ์ให้มีความร้อนแรงยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ จีนยังแนะนำให้มีการจัดการเจรจา ในระดับทวิภาคี ระหว่างประเทศคู่กรณีขึ้นโดยตรง ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับเขตแดน และน่านน้ำอย่างสันติ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ต่างประเทศ