พศ.ชงยกเครื่องสัปเหร่อทั่วปท.ให้มาตรฐา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย เป็นประธาน โดยเชิญสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)เข้าชี้แจง และหารือ มาตรการจัดระเบียบสัปเหร่อทั่วประเทศ โดยภายหลังการประชุม นายวิรุฬ เปิดเผยว่า ตัวแทน
พศ. ได้รายงานสภาพปัญหาของ การฌาปนกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่า ต้องประสานเรื่องผ่านหลายหน่วยงาน และมีความสับสน อีกทั้งการรับผิดชอบดูแลเรื่องฌาปนกิจนั้น ก็ขึ้นกับหลายกระทรวง ทำให้ยุ่งยาก ตัวอย่าง เช่น เรื่อง
การขอใบอนุญาตสร้างเมรุ ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย การควบคุมคุณภาพเมรุ รวมถึงสิ่งแวดล้อม ขึ้นกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) การออกใบมรณบัตร เพื่อให้สามารถฌาปนกิจได้ ขึ้นกับกระทรวง
สาธารณสุข ทำให้มีปัญหา เรื่องการประสานงานเป็นอย่างมาก และบุคคลที่มาทำหน้าที่ฌาปนกิจก็ขาดแคลน เนื่องจากมีรายได้น้อย ทำให้ทำกันแบบตามมีตามเกิด มีสัปเหร่อหลายคนที่กินเหล้าเมายา เพราะไม่มีใครสนใจในด้านนี้

นายวิรุฬ กล่าวว่า การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด (กมธ.) จึงให้ข้อเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าอย่างน้อยสัปเหร่อ ต้องมีคุณภาพตามหลักสากล ซึ่งการปฏิบัติแบบไทยๆ จะเอาคนในพื้นที่ หรือลุงแก่ๆ มาเป็นสัปเหร่อแต่ในการจัดระเบียบใหม่ ก็ไม่ได้ทิ้งคนเหล่านี้ เพราะสภาพปัจจุบัน อาชีพสัปเหร่อขาดแคลนมาก สัปเหร่อ 1 คน บางครั้งต้องวิ่งรอกเผาศพ ถึง 3 วัด ต่อวัน จึงสะท้อนภาวะขาดแคลน ดังนั้น จะดึงคนเหล่านี้ ให้ได้รับการอบรมการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง หรือมีใบประกาศนียบัตร และมีการขึ้นทะเบียน กับกระทรวงมหาดไทยก็ได้ และต้องส่งเสริมเรื่องรายได้มากกว่านี้ สัปเหร่อในต่างประเทศ ถือเป็นอาชีพที่มีเกียรติ บางประเทศร่ำรวยมาก เมื่อสัปเหร่อมีคุณภาพ ก็จะแก้
ปัญหาได้