โอลิมปิก 2020

ชาวพม่าเดินรณรงค์วันเอดส์โลกในแม่สอด

ชาวพม่าเดินรณรงค์วันเอดส์โลกในแม่สอด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประชาชนชาวพม่า ทั้งชายและหญิง รวมทั้งนักเรียน-นักศึกษา กว่า 2,000 คน ต่างถือป้าย และสื่อ เขียนข้อความต่างๆ เดินรณรงค์ไปตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เนื่องในวันเอดส์โลก ได้มีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ และแจกแผ่นพับสื่อโฆษณาต่างๆ ตามที่อยู่อาศัย โดยขบวนดังกล่าว ได้มีรถนำขบวน เพราะขบวนมีสีสันต่างๆ และยาวมาก และการเดินรณรงค์ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ร.พ.แม่สอด องค์กรพัฒนาเอกชน NGO มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประทศไทย และ แม่ตาวคลินิก ของ พญ.ซินเทีย หม่อง แพทย์หญิงชาวพม่าเชื้อกะเหรี่ยง ที่ได้รับสมญาว่า แพทย์ไร้พรมแดน สำหรับกิจกรรมการเดินรณรงค์ประกอบด้วย ป้ายคำขวัญเกี่ยวกับโรคเอดส์ แจกแผ่นพับใบปลิว เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ริ้วขบวนเริ่มออกจากโรงพยาบาลอำเภอแม่สอด ไปสิ้นสุดที่แม่ตาวคลินิก

รายงานข่าวแจ้งว่า องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็น "วันเอดส์โลก" ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนัก และสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนมีความห่วงใย และเห็นใจต่อผู้ติดเชื้อ รวมทั้งให้ประชาชนมีความรู้ และตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อ และการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ และเพื่อสร้างและสนับสนุนให้มีมาตรการป้องกันให้มากยิ่งขึ้นในสังคมทุกระดับ มีกิจกรรมต่อต้านต่างๆ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อโรคเอดส์ เช่น กลุ่มชายรักร่วมเพศ กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด การติดเชื้อจากแม่สู่ลูก กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มหญิงบริการ จ.ตาก มีแรงงานต่างด้าวชาวพม่าหลบหนีเข้าเมืองเป็นจำนวนมาก จึงเป็นกลุ่มเสี่ยง ที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างมาก โรงพยาบาลแม่สอด-มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประทศไทย ร่วมกับคลินิกแม่ตาว จึงได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ขึ้นเป็นประจำทุกปี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง