หนองบัวลำภูปล่อยนักโทษรับพระราชทานอภัยฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีปล่อยตัวเปิดกรวยดอกไม้และอัญเชิญพระราชหัตถเลขาพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายบุคคล แก่ผู้ต้องขัง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ประจำปี 2553 แก่ นายชายศรี แก้ววงษา ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู โดย นายชายศรี แก้ววงษา ได้ก้มลงกราบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวทั้งน้ำตาถึงความรู้สึกในใจว่า รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่เปรียบมิได้และได้ให้สัตย์ปฏิญาณว่า จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท จะประพฤติตนเป็นคนดีจะนำวิชาความรู้จากการฝึกอาชีพในเรือนจำไปประกอบอาชีพสุจริต และจะดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง