ศรีษะเกษจัดงานบุญถวายเป็นพระราชกุศล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองศรีสะเกษ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าฯศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี มอบธงเชิดชูเกียรติหมู่บ้านและครอบครัวแก่นายอำเภอ ทั้ง 22 อำเภอ และนำกล่าวปฏิญาณตน เพื่อเข้าร่วมโครงการงานบุญปลอดเหล้า ซึ่ง จ.ศรีษะเกษ และองค์กรภาคีเครือข่าย ได้ร่วมดำเนินการโครงการศรีสะเกษ งานบุญปลอดเหล้า เทิดพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญชนมายุ ครบ 84 พรรษา วันที่ 5 ธ.ค.2554 ผู้ว่าฯศรีสะเกษ กล่าวว่า จะมีการรณรงค์สร้างกระแสเพื่อให้การจัดงานบุญประเพณีต่างๆ ในาระดับจังหวัด รวมทั้งงานเทศกาลในระดับอำเภอ ตำบลและระดับหมู่บ้าน ให้ปลอดจากการซื้อขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และจังหวัดและเน้นการรณรงค์ ตั้งแต่ในระดับครอบครัวปลอดเหล้า และหมู่บ้านงานบุญปลอดเหล้า เช่น งานศพปลอดเหล้า โดยในวันนี้มีหมู่บ้านและชุมชนที่ดำเนินการตามมาตรการ 3 ก คือ กรรมการ กำหนดกติกา และจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานบุญปลอดเหล้า ซึ่งขณะนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว กว่า 700 หมู่บ้าน